خط مشی

 مدیریت شرکت ایران دلکو خط مشی خود را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی و خشنودی مشتریان تعیین نموده و بدینوسیله تعهد خود را مبنی بر استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس الزامات استاندارد‌های ISO/TS 16949:2009 ، EN16001-2009 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007 و الزامات مشتریان SSR2 و AR8601 و الزامات قانونی اعلام می‌دارد.

  • افزایش رضایت مشتری
  • کاهش ضایعات و دوباره‌کاری و دستیابی به ضایعات صفر
  • تحویل به موقع محصولات و کاهش زمان‌های تاخیر در تحویل
  • ارتقاء سطح رضایت پرسنل و انگیزش و آموزش آنها در جهت بهبود مستمر فعالیت‌ها
  • ایجاد محیط کار ایمن در جهت سلامت پرسنل از طریق برنامه‌ریزی و اجرای مستمر آموزش و جلب مشارکت موثر و فعال کارکنان
  • بکارگیری روش مناسب برای بهینه کردن مصرف انری و استفاده صحیح از منابع
  • افزایش ضریب ایمنی کارکنان با شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسکها و بهبود مستمر آن‌ها
  • پیشگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی آلاینده‌ها و جمع آوری و دفع آنها

از اهداف اصلی ما بوده و در جهت دستیابی به این اهداف، فعالیتهای شرکت تعیین و اجراء می‌گردند. از کلیه پرسنل انتظار می‌رود تا با درک کامل این خط مشی آن را در تمامی شئونات کاری خویش بکار بندند.

                                                                                                                                      با تشکر و احترام
                                                                                                                                      محمد مولوی زاده
                                                                                                                                           مدیر عامل