محصولات

ایران دلکو با طراحی، تولید و توسعۀ سبد کاملی از محصولات خود ضمن خدمت به صنعت خودروسازی کشور طی دو دهۀ گذشته تا کنون توانسته است نقش بسیار پر رنگی در پیشگیری از آلودگی هوا داشته باشد. محصولات ما به واسطۀ کیفیت بسیار بالای آنها در میان مشتریان شناخته می شوند، کیفیتی که طی سالها تلاش و تحقیقات تمام پرسنل مجموعه حاصل گردیده است. مبدل های کاتالیستی مهمترین محصول تولیدی ایران دلکو هستند. ما توان تولید انواع مبدل های کاتالیستی، مجموعه های اگزوز و واشرهای گلویی (رینگ سیل) در هر سایز و تحت هر استانداردی را داریم. خلاصه ای از محصولات فعلی در حال تولید ما به شرح ذیل می باشد:

مبدل های کاتالیستی مجموعۀ اگزوز خودرو واشر گلویی (رینگ سیل)


Catalytic Converter


Exhaust


Ring Seal


Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic ConverterCatalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter
Catalytic Converter